Sotsiaalkindlustusameti abivahendite pilootprojekt

1. jaanuarist kuni 30. juunini korraldavad Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium abivahendite pilootprojekti, mille raames saavad riigi soodustusega abivahendeid ka ilma puude ja töövõime languseta tööealised inimesed. Abivahendi saamiseks on vaja arsti või mõne teise spetsialisti väljastatud abivahendi tõendit.

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse juhi Tiia Orlovski sõnul on pooleaastase projekti eesmärk teada saada, kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust.

Projektis saavad osaleda 16–63-aastased tööealised inimesed ja abivahendeid saavad ka need, kes on alles taotlemas puuet või kelle töövõimet hinnatakse ning kellel on abivahendi vajadus juba tuvastatud.

“Projektist võiksidki kasu saada eelkõige need inimesed, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõimelangust – näiteks liigesehaiged, kellel oleks abi käeortoosist; insuldi üle elanud või mõne sarnase diagnoosi saanud inimesel, kellel oleks vaja ratastooli,” nimetas Orlovski.

Juhul kui abivahendi vajadus on pikaajaline, on mõistlik siiski taotleda ka puuet või töövõime langust, pooleaastase pilootprojekti eesmärk on teada saada, kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust, et pilootprojekti lõppedes saaks abivahendit riigi osalusega edasi kasutada.

Selleks et saada osa pilootprojekti võimalustest, tuleb inimesel pöörduda oma perearsti poole ning anda talle märku, et soovib teenust pilootprojekti raames. Tõendi alusel saab abivahendeid osta või üürida pilootprojektis osalevate sotsiaalkindlustusameti lepinguliste koostööpartnerite juurest.

Ortoteek pakub Sotsiaalkindlustusameti lepingulise partnerina projekti raames individuaalsete ortopeediliste tallatugede valmistamise teenust. Broneeri aeg vastuvõtule!