Haigekassa soodustus see on digitaalne retsept, mille saavad eriarst ja perearst väljastada trauma või operatsioonijärgselt. Vajaduspõhiselt saab arst välja kirjutada digiretsepti meditsiiniseadmele (näiteks ortoos või individuaalsed tallatoed). Retsept kehtib 6 kuud peale traumat või opertasiooni. 

Sotsiaalkindlustusameti soodustus kehtib dokumendi “Isiklik Abivahendi Kaart” olemasolul (alates 1. detsembrist 2020 on see digitaalne) ja eriarsti või perearsti poolt väljastatud abivahendi tõendi alusel (tõend paberkandjal). Tõendit saab arst väljastada vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele, tervetele lastele kuni 17a ja puudega lastele.

Haigekassa SOODUSTUS

Haigekassa soodustus see on digitaalne retsept, mille saavad eriarst ja perearst väljastada trauma või operatsioonijärgselt. Vajaduspõhiselt saab arst välja kirjutada digiretsepti meditsiiniseadmele (näiteks ortoos või individuaalsed tallatoed). Retsept kehtib 6 kuud peale traumat või opertasiooni. 

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Haigekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.

Sotsiaalkindlustusameti SOODUSTUS

Sotsiaalkindlustusameti soodustus kehtib dokumendi “Isiklik Abivahendi Kaart” olemasolul (alates 1. detsembrist 2020 on see digitaalne) ja eriarsti või perearsti poolt väljastatud abivahendi tõendi alusel (tõend paberkandjal). Tõendit saab arst väljastada vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele, tervetele lastele kuni 17a ja puudega lastele.

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab meditsiiniseadmeid:

  • Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
  • Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
  • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)
  •  Tööealistele, kellel on kas:
    •   osaline/puuduv töövõime;
    •   töövõimetus alates 40%;
    •   määratud puue.

Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (307.46 KB, PDF)

  • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
  • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)