RIIKLIKE SOODUSTINGIMUSTE INFO ARSTILE JA PATSIENDILE

Loe Tervisekassa kehtestatud tingimuste ja hinnainfo kohta ortooside, tallatugede ja füsioteraapia puhul.

Patsiendi omaosalus on 10% piirhinnast. Kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa.

HIND DIGIRETSEPTIGA 28,80 € 
Individuaalsete tallatugede ostmiseks saavad digiretsepti patsiendile kirjutada vaid perearst ja eriarst.

Teraapiafond võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi vastuvõtule.

Soodustuse saamiseks: