HAIGEKASSA

MEDITSIINILISED SEADMED

UUED TINGIMUSED!

1. jaanuarist 2022 rahastab Haigekassa kõiki ortoose, sh tallatugesid (muudatus puudutab abivahendi gruppe / ISO koode 06.03, 06.04, 06.06, 06.12, 06.00).

  • Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada vaid arstid (nii perearstid kui ka teised eriarstid) digitaalse meditsiinseadme retseptiga ehk tehnilises keeles meditsiiniseadme kaardiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustelele.
  • Inimese omaosalus on 10% piirhinnast. Kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa.
  • Meditsiiniseadmeid hakatakse hüvitama erialaseltsidega kooskõlastatud rakendustingimuste ja limiitide alusel sihtgruppidele, kellel on selleks tõenduspõhine vajadus. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime.
  • Kuna meditsiiniseadme seaduses on kirjas, et meditsiiniseadme määramiseks peab arst kirjutama inimesele meditsiiniseadme kaardi, siis teised tervishoiuspetsialistid seda seaduse järgi teha ei tohi. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud. Seetõttu eeldab meditsiiniseadmete retseptiõiguse laiendamine seaduse muutmist ning kompleksset ja põhjalikku ülevaatamist kogu meditsiiniseadmete loetelu ning erinevate spetsialistide (nt õed, ämmaemandad, füsio- ja tegevusterapeudid) lõikes. Muudatus kitsendab küll senist retseptide välja kirjutajate ringi, kuid haigekassa rahastusega kaasnev kõrgem soodusmäär, eraldi minimaalse omaosaluse puudumine ning asjaolu, et hüvitamisel ei mängi enam rolli puue või töövõime langus, paraneb kokkuvõttes toodete kättesaadavus neid enim vajavatele inimestele.