Info arstile/õele/patsiendile

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI SOODUSTUSED

*Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavad riiklikud soodustused. Abivahendeid on õigus määrata perearstil, eriarstil, tegevusterapeudil, füsioterapeudil, rehabilitatsioonimeeskonnal, õel või ämmaemandal, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Soodustuse saamiseks on vajalik eriarsti/perearsti tõendit paberil.

Sihtgrupp

Ortoosid

Individuaalsed tallatoed

Tööealistele inimestele

0 %

0 %

Tööealistele inimestele, kellel on

 • osaline või puuduv töövõime
 • töövõimetus al. 40%
 • määratud puue

Vajalik eriarsti või perearsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

2 paari tallatugesid aastas.
Vajalik eriarsti või perearsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega inimestele

Vajalik eriarsti või perearsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

2 paari tallatugesid aastas.
Vajalik eriarsti või perearsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

Vanaduspensioni-ealistele inimestele

Vajalik eriarsti või perearsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

2 paari tallatugesid aastas.
Vajalik eriarsti või perearsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

Lastele

Vajalik eriarsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

2 paari tallatugesid aastas.
Vajalik eriarsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

Lastele, kellele on määratud puue

Vajalik eriarsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

2 paari tallatugesid aastas.
Vajalik eriarsti tõend paberil, millega soodustus Sotsiaalkindlustusameti poolt seatud piirhinnast on:

0 %

Sotsiaalkindlustusameti soodustus kehtib dokumendi “Isiklik Abivahendi Kaart” olemasolul (alates 1. detsembrist 2020 on see digitaalne) ja eriarsti või perearsti poolt väljastatud abivahendi tõendi alusel (tõend paberkandjal). Tõendit saab arst väljastada vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele, tervetele lastele kuni 17a ja puudega lastele.  

ABIVAHENDI TÕENDI BLANKET .pdf (arstile) siin - lae alla

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab meditsiiniseadmeid:

 • Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
 • Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)
 •  Tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.

Riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (307.46 KB, PDF)

 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)

TERAAPIAFOND

Teraapiafond võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi vastuvõtuleLoe edasi siin

Teraapiafond on alates 2015. aastast rakendatud üldarstiabi kättesaadavust parandav meede, mis võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi vastuvõtule.

Teraapiafond on täiendav võimalus saada vajalikku ravi kiiremini ja oma perearsti koordineerimisel. Samaaegselt perearsti kaudu rahastatava teenusega säilib varasem võimalus saada eelnimetatud teenuseid eriarsti suunamisel.

Haigekassa klienditelefon (+372) 669 6630

HAIGEKASSA SOODUSTUSED

Haigekassa soodustus see on digitaalne retsept, mille saavad eriarst ja perearst väljastada trauma või operatsioonijärgselt. Vajaduspõhiselt saab arst välja kirjutada digiretsepti meditsiiniseadmele (näiteks ortoos või individuaalsed tallatoed). Retsept kehtib 6 kuud peale traumat või opertasiooni. 

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Haigekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.

ORTOTEEK OÜ Järve tn 2, tallinn

Lisainfo telefonil: +372 57878830

etEesti
Scroll to Top