Riiklike soodustingimuste info arstile ja patsiendile - teraapiafond

PATSIENDI OMAOSALUS on 10% piirhinnast. Kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa.

HIND DIGIRETSEPTIGA 28,80 €

Individuaalsete tallatugede ostmiseks saavad digiretsepti patsiendile kirjutada vaid perearst ja eriarst.

Teraapiafond võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi vastuvõtule.

Teraapiafond võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi vastuvõtule.

Teraapiafond on alates 2015. aastast rakendatud üldarstiabi kättesaadavust parandav meede, mis võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi vastuvõtule.

Teraapiafond on täiendav võimalus saada vajalikku ravi kiiremini ja oma perearsti koordineerimisel. Samaaegselt perearsti kaudu rahastatava teenusega säilib varasem võimalus saada eelnimetatud teenuseid eriarsti suunamisel.

 

Haigkassa infotelefon perearstile ja patsiendile on (+372) 669 6630